Svařování

Kromě svařování nejrůznějších druhů oceli a hliníku se zaměřujeme převážně na svařování nerezu. Zaměstnáváme kvalifikované svářeče s certifikací podle evropských norem. Nejčastěji používáme metody MIG/MAG  aTIG/WIG.

V roce 2015 jsme zakoupili ohraňovací lis, který nám umožňuje ohýbat a poté svařovat vlastní konstrukce a rámy. Můžeme tak zákazníkovi nabídnout výrobu různých ohýbaných a svařovaných konstrukcí dle jeho požadavků, například plechový rám stroje.

Metoda TIG

Technologie svařování TIG (tungsten inert gas) značí svařování elektrickým obloukem pomocí netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu. Elektroda je při svařování vystavena extrémním teplotám, a proto je nutné, aby byla vyrobena z odolného materiálu. Z tohoto důvodu se využívá wolframových elektrod. Metoda TIG je známá také jako svařování WIG - jedná se o totožnou metodu. Hlavní výhodou metody TIG je preciznost a vysoká kontrola nad svarovou lázní. Svařování TIGem najde uplatnění hlavně pro svařování oceli. Této metody se používá při svařování: tenkých spojů a materiálů složitých a drobnějších svařovaných konstrukcí z kvalitních kovů, trubek kotlů u energetiky a dalších.

Metoda MIG

Jedná se o poloautomatické obloukové svařování kovů v ochranné atmosféře inertních plynů - zkratka MIG pochází z anglického "metal inert gas". Svařování MIG se využívá zejména ke sváření hliníku a lehkých kovů obecně. Jako inertní plyn pro svařování MIG se nejčastěji používá Argon či jeho směs s Heliem. Kromě svařování hliníku najde tato metoda využití také při svařování mědi (včetně slitin - zejm. bronzu) a titanu.

vn-stroje.cz
­
Provozovna a fakturační adresa:

VN machinery s.r.o
Nádražní 919
667 01 Židlochovice