Vzdělávání našich pracovníků

V rámci vzdělávacích aktivit, kterými se snažíme neustále vzdělávat naše zaměstnance, jsme se zapojili do projektu "Vzdělávejte se pro růst". Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je určen na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Dbáme na vzdělanost našich pracovníků

V roce 2014 se deset zaměstnanců společnosti VN machinery s.r.o. zúčastnili vzdělávání "Obsluha CNC strojů". Absolventi kurzu znají principy CNC strojů a umí samostatně obsluhovat obráběcí stroj. Znají technologii obrábění a tvorbu výrobních postupů správné volby nástroje pro obrábění. ­

Následně v roce 2015 se zapojili do vzdělávací aktivity "Technologický CAD/CAM software GibbsCAM pro stroj Pinnacle VMC1100S, řídící systém FANUC 0iMC".

Absolventi kurzu byli proškoleni v personifikovaném technologickém CAD/CAM softwaru GibbsCAM pro aplikování programů na stroji Pinnacle VMC1100S s řídícím systémem FANUC 0iMC a všichni jsou schopni zvládnout přípravu výroby pomocí technologického softwaru GibbsCAm s využitím jeho funkcí, schopností a speciálním vybavením.

Dále v roce 2015 dva zaměstnanci absolvovali školení na "Servis a údržbu zařízení na řezání vysokotlakou vodou od firmy PTV spol s.r.o. včetně školení na software a bezpečnost práce".

Další vzdělávací aktivita roku 2015 byla v rámci proškolení v informačním systému "Skladové procesy v návaznosti na řízení výroby v rámci systému Byznys VR". V tomto projektu se zapojilo 10 zaměstnanců, kde lépe porozuměli vnitřním vazbám mezi těmito agendami. Nyní jsou schopni efektivněji realizovat každodenní rutinní operace a zároveň složitější specifická zadání, zejména v oblasti TPV a správy výrobních zakázek.

V roce 2021 jsme opět navázali na školení týkající se CNC obrábění "Obsluha GibbsCAM pro soustružnické centrum Leadwell LTC20 s řídícím systémem Fanuc 0iTD". Zde šlo o prohloubení kvalifikace a znalostí při ovládání softwaru GibbsCAM při obsluze CNC obráběcích strojů ve výrobě.

­
vn-stroje.cz
­
Provozovna a fakturační adresa:

VN machinery s.r.o
Nádražní 919
667 01 Židlochovice